พ่อ – แม่ของฉัน

พ่อ – แม่ของฉัน
โดย “เด็กหญิงพรทิพา เพ็ชรเอม”
ครอบครัวของฉันมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ได้แก่ 1 พ่อ 2 แม่ 3 พี่ชาย 4 พี่สาว 5 ฉัน ครอบครัวของฉันอยู่ร่วมกันดีไม่เคยแตกแยกกันและพ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะฉันไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะที่ฉันเห็นก็พ่อกับแม่ท่านเล่นกันแต่ตอนนี้พี่ชายของฉันได้บวชเป็นเณรปีหน้าพี่ชายก็จะบวชเป็นพระแล้วแม่ดีใจมากเลยที่ลูกชายจะได้บวชเป็นพระสักทีฉันก็ดีใจเหมือนกันที่พี่ชายจะได้บวชเป็นพระและก็พี่สาวตอนนี้ก็อยู่ ม.6 แล้วปีหน้าก็ไปมหาวิทยาลัยที่พะเยา ฉันดีใจมากที่พี่สาวได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่พะเยาครอบครัวของฉันดีใจมากที่มีคนในครอบครัวที่คิดจะบวชและเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยพ่อของฉันท่านยิ้ม หน้าบานเลยเพราะพ่อเขาดีใจที่พวกพี่ๆ คิดเช่นนั้นฉันเองก็อยากเรียนต่อเหมือนกัน ครอบครัวฉันก็เลยมีความสุข

cap31605

Comments are closed.